Reference

Spokojené iSophi školky najdete po celé republice!

Mgr. Simona R., učitelka MŠ, Okres Praha – Západ

“Naše školka se zaměřila na zlepšení pedagogické diagnostiky předškoláků, která tvoří v pedagogickém procesu základ pohledu na rozvoj dítěte. Díky spolupráci s odborníky jsme získali zajímavé informace v této oblasti a komplexně zpracované diagnostické baterie, které jsou určeny ke sledování vývoje dětí. Po vyhodnocení diagnostiky se velmi dobře ukáže stupeň osvojení potřebných dovedností jednotlivých dětí, což paní učitelkám umožňuje cílevědomě stimulovat děti v oslabených oblastech. Nespornou výhodou je, že celý projekt je zaměřen nejen na pedagogy a děti, ale velmi přehledně informuje rodiče o vzdělávacích výsledcích dítěte. Na první pohled je z výsledného grafu patrné, ve které oblasti je dítě silné, a naopak na kterou oblast je nutné se zaměřit. Rodiče dostanou písemně informace o tom, jakým způsobem posilovat oslabené oblasti. Díky tomuto modelu je větší pravděpodobnost, že dítě v dané oblasti dosáhne zlepšení. Diagnostiku je možné opakovat a tím můžeme srovnávat pokrok dítěte s dřívějším výsledkem v dané činnosti či výkonu, který byl cílevědomě stimulován. Velký přínos vidím hlavně v komplexnosti a přehlednosti diagnostického nástroje zahrnující všechny důležité oblasti kognitivního vývoje dítěte.”

Miloslava Č., učitelka MŠ, Okres Kladno

“Naše mateřská škola má 3 heterogenní třídy, v každé z nich je zapsáno 26 dětí. Pedagogické diagnostice školní zralosti se věnujeme, abychom posoudili, jak se dítě vyvíjí v jednotlivých oblastech, a rozhodli se co udělat pro další rozvoj. Před pilotním zkoušením pedagogické diagnostiky iSophi jsem žádný jiný profesionální nástroj k dispozici neměla. Vítám zapojování moderních technologií do činností dětí a do práce učitelek v mateřské škole. Doporučuji provádění pedagogické diagnostiky pomocí tabletu. Digitální podoba pedagogické diagnostiky značně usnadňuje celý proces diagnostikování. Je velmi přehledná, snadno se ovládá – stačí číst instrukce a klikat. Vše se na závěr vyhodnotí automaticky. Záznamy se dají uložit a dá se k nim vrátit. Výstupy diagnostiky se dají velmi prakticky využít. Například je možné si je prohlédnout s rodiči a konzultovat, jak se zaměřit na oslabenou oblast, případně také doporučit návštěvu u odborníka. Ač mohou být některé pí učitelky k technice skeptické, osobně si myslím, že není třeba se tabletů obávat.”

Veronika P., učitelka MŠ, Okres Žďár nad Sázavou

“V mateřské škole jsme doteď diagnostiku dělali pravidelně před zápisem do prvních tříd. Systém a strukturu jsme si vytvořili vlastní, něco vyčetli z knih, nebo našli inspiraci na internetu. Příprava však byla každý rok časově náročná a problémy byly především v oblasti hodnocení. Mně se však dostal před nedávnem do ruky nástroj iSophi. Jeho principem je diagnostikovat školní připravenost dítěte pomocí sady rychlých úloh zadávaných učitelem dítěti. Při diagnostice pak procházíte s dítětem jednu úlohu za druhou a píšete výsledky do záznamového archu. Brzy zjistíte, že jednotlivé úlohy jsou koncipované tak, aby pozornost předškoláka neuvadala, a aby test nepůsobil jednotvárně. Díky přehledu výsledků je možné následně cíleně podporovat rozvoj jednotlivých dětí výběrem vhodných aktivit. Vyhodnocený záznamový arch také můžete zanést do portfolia dítěte a využít třeba i jako podklad při komunikaci s rodiči.”

Mgr. Kateřina H., ředitelka MŠ, Okres Brno-venkov

“Díky iSophi nyní o našich předškoláčcích získáváme velmi cenné a užitečné informace. Navíc způsobem, který respektuje prostředí mateřské školy a vyhovuje praktickým potřebám učitelek. Zjištěné výsledky využíváme k cílenější podpoře dětí i pro komunikaci s rodiči.”