Projekty

Pobyt v inkubátoru v Šanghaji

V roce 2019 získala společnost iSophi Education s.r.o. podporu z evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla určena na podporu společnosti iSophi Education v projektu „Pobyt v inkubátoru v lokalitě Šanghaj“ za účelem průzkumu čínského trhu a navázání kontaktů s čínskými partnery. Očekávaným výstupem je příprava marketingového plánu vstupu na trh ČLR.

Projekt „Pražský voucher na pobyt v inkubátoru Šanghaj“ je spolufinancován Evropskou unií.