Pedagogická diagnostika

Pedagogická diagnostika školní zralosti je jednou z klíčových aktivit vzdělávacího procesu v mateřské škole.  Nejen proto je její provádění výslovně vyžadováno v Rámcově vzdělávacím plánu pro předškolní vzdělávání. Náš nástroj iSophi usnadňuje učitelkám pedagogickou diagnostiku školní zralosti – při použití projde pedagog s dítětem sadu úkolů (cca během 30 minut). Vyhodnocení následně pomáhá se zacílením aktivit pro podpoření dítěte v oblastech, které má oslabené.

iSophi Pedagogická diagnostika školní připravenosti vychází z českých i ze zahraničních vědeckých poznatků a reaguje na potřeby a možnosti českých pedagogů v reálném prostředí mateřských škol. Nástroj byl, je a bude neustále rozvíjen nejen po odborné stránce. Přehlednost, jednoduchost použití, jednoznačnost a především co nejvyšší vypovídací schopnost získaných informací pro pedagogy (a dle jejich uvážení i pro rodiče) – to jsou hlavní cíle našeho nástroje.

Jak iSophi diagnostika funguje? Podívejte se na video

Co by vás dále mohlo zajímat?

V čem vaší školce pomůže iSophi Diagnostika?

Získáte informace o míře školní připravenosti dítěte v sedmi klíčových rozumových oblastech (grafomotorice, matematických představách, prostorové a časové orientaci, zrakovém a sluchovém vnímání a také ve verbálním myšlení). 

 

Jak využijete výsledky iSophi Diagnostiky?

Získané informace využijete pro lepší zacílení vzdělávání, pro komunikaci s rodiči a také pro plnění povinnosti provádění pedagogické diagnostiky.

 

Jak využijete informaci pro zacílení vzdělávání?

Získaná data Vám ukáží, které z oblastí jsou oslabené a je zapotřebí je posilovat.  Máte tak poměrně přesnou informaci , kam upřít další pozornost.

 

Jak využijete informace pro komunikaci s rodiči?

Naprostá většina rodičů vítá podrobnější informace o stavu připravenosti svého dítěte. Získané informace také umožní navrhnout jim vhodné aktivity pro domácí přípravu. 

 

Z čeho vyplývá povinnost provádět pedagogickou diagnostiku?

Povinnosti provádět pedagogickou diagnostiku stanoví RVP PV.

 

Jak dlouho trvá diagnostika jednoho dítěte?

iSophi diagnostika jednoho dítěte obvykle trvá okolo 30 minut. 

 

Je pro práci s iSophi Diagnostika nutný souhlas rodičů?

Není, jedná se o součást pedagogické diagnostiky vyžadované českou legislativou.

 

Jakou formu podpory mohu od iSophi očekávat?

Na našich stránkách a především v sekci Podpora naleznete nejen základní informace, ale také možnost stáhnout si a vytisknout záznamové listy pro vyhodnocení, testové pracovní listy a dále pracovní a diagnostické listy pro následný rozvoj jednotlivých oblastí. Jsou zde také k dispozici aktuální elektronické verze průvodců pro práci s nástrojem.

 

Je pro práci s iSophi nutné školení?

Nástroj je koncipován tak, aby byl uživatelsky přívětivý pro obsluhu a také maximálně intuitivní. V případě zájmu Vás naši konzultanti proškolí přímo ve Vaší školce a společně si vyzkoušíte práci s nástrojem.

 

Je možné požádat o provedení diagnostiky předškoláků konzultanty iSophi?

Ano, můžeme pro Vás zajistit kompletní otestování dětí včetně přípravy výstupů pro Vás i pro rodiče. Tuto službu můžete využít i jako formu proškolení či v případě, že potřebujete zvládnout větší počet testování v krátkém čase.

——————————

 

Autorky obsahu iSophi diagnostiky Mgr. Martina Švandová, Ph.D. a Mgr. Simona Pekárková pracují jako psycholožky a speciální pedagožky. Vedou pedagogicko-psychologickou poradnu a mají praktické zkušenosti ze vzdělávacích systémů v evropských i mimoevropských zemích.

Objednat nástroj iSophi diagnostika

Prohlédnout nabídku služeb

„Při poradenské činnosti se denně setkávám s učitelkami a ředitelkami MŠ a také přímo s dětmi a rodiči. Díky znalosti jejich potřeb jsem se rozhodla zapojit do vzniku iSophi a zhodnotit zkušenosti ze vzdělávacích systémů v západní Evropě a v Asii. Veřím, že odborně vytvořené a ozkoušené nástroje zlehčí život pedagogům a přitom umožní naplnit potenciál dětí.“

Mgr. Simona Pekárková, CPsychol

Psycholožka a speciální pedagožka