Odborné posudky

Závěry odborných posudků českých akademiků

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Brno)

“Autorky diagnostického nástroje přinášejí potřebné informace k samotnému provádění odborného poznávání dětí s důrazem na zjištění jejich úrovně zralosti zejména v kognitivní oblasti. To přináší zefektivnění procesu diagnostikování dětí s následnou oporou a intervencí tak, aby dítě bylo na školní vzdělávání adekvátně připraveno, ale současně aby byl podpořen diferencovaný přístup ke vzdělávání dětí předškolního věku. Posuzovaný nástroj propojuje standardní a dynamickou pedagogickou diagnostiku s využitím informačních a komunikačních technologií (PC, tablety). Přehledně zpracovává výstupy pro učitele i náměty k rozvoji dítěte pro rodiče a učitele. Diagnostický nástroj považuji za přínosný a aktuální a doporučuji jeho používání.”

doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)

“Předložený koncept iSophi a specificky nástroj pedagogické diagnostiky pro učitele považuji v současné době za velmi vhodný nástroj pro předškolní diagnostiku. Jedná se o ojedinělý nástroj na českém trhu. Zejména pro adekvátní obsahovou strukturu, možnost využití papírové i digitální formy zpracování, jednoduchost administrování, zcela logické uspořádání a kvalitní formální úroveň všech materiálů. Za velký klad považuji to, že pedagogové nemusí absolvovat speciální školení zaměřené na administraci testu a vytvořené materiály jsou velmi návodné a postačující pro využití v předškolních zařízeních, dále i cenovou dostupnost nástroje. Vzhledem k tomu, že současná legislativa ukládá předškolním zařízením realizovat pedagogickou diagnostiku, není nutný souhlas rodičů. Dosud nemají předškolní pedagogové k dispozici tak ucelený komplex pro diagnostiku školní zralosti. Pedagogové na základě získaných dat mohou smysluplně posilovat oslabené oblasti. Dostávají se tak poměrně jednoduše k informacím, se kterými mohou dále pracovat. Celkově mohu konstatovat, že vznikl ojedinělý koncept, který je možné doporučit do předškolních zařízení.”

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)

“Pedagogický test považuji za výborný diagnostický nástroj určený pedagogům, který slouží k posouzení školní zralosti a možných oslabených oblastí u dětí ve věku 5-7 let. Kvalitní pedagogická diagnostika v předškolním období je základem pro další práci s dítětem, která již může být specificky zacílená na rozvoj oslabených oblastí. Velkou předností testu je jeho ojedinělost na českém trhu (kromě nástrojů jako je např. Klokanův kufr, který však není specificky diagnostickým nástrojem, nic podobného neexistuje), aktuální standardizace, moderní digitální verze, velmi dobrá struktura a relevantní obsahová stránka, příjemné uživatelské prostředí a celková formální stránka testu. Pozitivem je i to, že pořizovací cena testu není příliš vysoká a test je tak předškolním zařízením dobře dostupný. Vřele doporučuji používání tohoto testu v pedagogické praxi. ”